и бојата е важна

За здраво спиење битна е околината што нè опкружува. Покрај квалитетот на воздухот, бучавата, миризбите, тоа се однесува и на боите кои нè опкружуваат директно пред легнување. Експеримент со 400 тестирани луѓе на мостра од 25 бои, резултираше со 140 поими за различните впечатоци што боите ги оставаат врз нас:

 

горчливо, љубоморно, свежо, скржаво, копнежливо, љубопитност, кисело
пријатно, вредно, човечно, весело, среќно, добро, младо, оптимистично
миризливо, сигурно, удобно, блиско, симпатично, топло
агресивност, активност, брутален, динамичен, себичен, енергија, опасност, вруќина, сила, бучава, сексуалност, забрането, топлина, женствено, диво, бес
романтика, зачинето
агресивно, ефтино, хемиско, глупо, брзоплето, вештачко, гласен, шеговит, модерен, сладок, нековенционален
модерен
фантазија
шармантно
мало, наивно, мило, нежно
хармонично, умно, машко, мирно, сигурно, верно, веродостојно
свежо, студено, ново, спортско
смирувачко, пристојно, студено, тивко, средно, далечно, копнежливо
здраво, надежно, природно
отровно
скромно, смирувачко, толерантно
старо, мрзливо, одбојно, расипано
одбојно, старо, отежнувачко, депресивно, тешко, нељубезно, расипано
искрeно, религиозно, неутрално, лесно, чисто, тивко, невино, вистинско
стар, чесен, осамен, функционален, интровертен, конзервативен, досаден, несигурен
оптоварен, лош, брутален, депресивен, тврд, моќен, волшебен, тежок, тажен