• неутрализација на непријатните мириси

Во малите станови и тесни простори креветот има повеќенаменска функција и притоа е подложен на целодневно користење и токму заради тоа брзо се валка и ги впива мирисите од околината. Поради тоа креветот-душек најдобро се штити со практрична прекривка која лесно се пере во машина. Серијата навлаки Клин ер ЛИНИЈА благодарение на посебните микромолекули во својата структура ги разградува молекулите на непријатните мириси и ги претвора во молекули на азот, кислород, водород, зависно од видот на реакцијата. Со тоа се подобрува размената на воздухот и се образува долготрајна свежина на пресвлеката и самиот кревет-душек, односно со тоа позитивно се дејствува врз сонот на корисникот. Душеци со навлаки од линијата Фајр Резистант и линијата Клинер се препорачуваат за хотелски и апартмански услови.