• природно антибактериско дејство
  • заштита од електромагнетни зрачења
  • обновување на снагата и енергијата на организмот
  • спречување на воспалителни процеси
  • јакнење на одбрамбената моќ на телото

Благодарение на својот состав, Енерџи линија навлаката ги неутрализира штетните влијанија на електромагнетните зраци, го намалува статичкиот електрицитет покрај врвното антибактериско делување на влакната од сребро. Штетните и отровни материи кои во текот на денот се собираат во нашиот организам, се "испуштаат" при спиењето. Често и неквалитетно одмарање потенцирано со современиот стресен начин на живеење, доведува до состојба на премаленост, хроничен замор и исцрпеност, што конечно резултира со болест. Енерџи линија навлаката го зголемува нивото на енергијата на телото, ги уравнотежува психичките пореметувања и тешкотии, како што се нервози и хиперактивности, и делува антистресно намалувајќи ги кардиоваскуларните тегоби и подобрувајќи го квалитетот на спиењето.