Јорганска покривка од памучен сатен со полиестерска вата

  • памучна сатенска ткаенина
  • меѓуслој од силиконизирани полиестерски влакна (вата)
  • може да се пере до 30°C.

Јорганска покривка од памучен сатен со памук и волна

  • памучна сатенска ткаенина
  • меѓуслој од силиконизирана природна волна и силиконизиран памук
  • мултифункционална примена: во летниот период се користи страната на покривката во која е вшиен памук (памукот лади); во зимскиот период се користи страната на покривката во која е вшиена волна (волната грее)
  • одржување со хемиско чистење