класичен душек

american dream line

висок модел на душек


  • американски модел на спиење за лица кои сакаат да спијат на висок душек
  • бонел (bonell) јадро на пружини
  • душек со средна тврдина
  • се препорачува за лица од 80 до 110 кг тежина
  • 3 височини на душекот: 25, 30 и 33 цм